Chức năng, nhiệm vụ

logokhongdoi

VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG

(Ta Dung National Park)

Hãy bảo vệ Tà Đùng để Tây Nguyên thêm xanh và sông Đồng Nai chảy mãi

Trang chủ»Giới thiệu»Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA TA ĐÙNG

 

 

       Căn cứ Quyết định 185/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt chuyển hạng muc Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông;

 

        Căn cứ Quyết định 847/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

        Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý vườn quốc gia Tà Đùng là:

 

        1. Chức năng

 

      - Bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn các nguồn gien sinh vật nguy cấp, quý hiếm, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp và rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới của vùng sinh thái Tây Nguyên.

 

      - Cung ứng các dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo an ninh môi trường. Phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đồng Nai, sông Krông Nô - Sêrêpok để cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất điện năng và sản xuất công, nông nghiệp của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam (miền Đông Nam Bộ). Giảm phát thải khí nhà kính; lưu giữ nguồn gen; cung ứng hiện trường cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, thăm quan, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường.

 

      - Huy động các nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tăng nguồn thu dựa trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng gắn với trách nhiệm của người sử dụng lợi ích từ các hệ sinh thái rừng.

 

      - Đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

 

      2. Nhiệm vụ

 

      - Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; gây ươm các loài cây bản địa, đặc hữu quý hiếm để trồng rừng mới, nâng cao độ che phủ và đảm bảo an ninh môi trường.

 

      - Nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng hạ lưu.

 

      - Thực hiện chính sách về dịch vụ môi trường; tổ chức nghiên cứu khoa học về bảo tồn; tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

 

      - Tổ chức các hoạt động quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển các nguồn gien quý, hiếm; cứu hộ động vật hoang dã; nghiên cứu khoa học; đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

 

      - Khai thác các tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, cảnh quan, dịch vụ môi trường và các giá trị đa dạng sinh học để tăng nguồn thu cho Vườn quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong vùng.

 

      - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định.

 

--Vườn quốc gia Tà Đùng--

Fanpage

Bản Đồ

 

banner tinh daknong

snn

Picture1

Vườn Quốc Gia Tà Đùng

 

Cơ quan quản lý: Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng

Giấy phép: Số 158/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2021

Chịu trách nhiệm về nội dung: Ông Khương Thanh Long - Giám đốc - Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Email: [email protected]

Fanpage: Facebook.com/vuonquocgiatadung.vn

SĐT liên hệ: 098.8536818

 

Thống kê truy cập