CHI BỘ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

logokhongdoi

VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG

(Ta Dung National Park)

Hãy bảo vệ Tà Đùng để Tây Nguyên thêm xanh và sông Đồng Nai chảy mãi

Trang chủ»Tin tức - Sự Kiện»CHI BỘ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

CHI BỘ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

 

CHI BỘ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG TỔ CHỨC HỌC TẬP,

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

 

 

      Thực hiện Công văn số 179-CV/BTGHU, ngày 26/7/2022 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Đắk Glong và Kế hoạch số 15-KH/CB, ngày 28/7/2022 của Chi bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong 1,5 ngày từ chiều ngày 01/8/2022 tại trụ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng đã tổ chức Hội Nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xlll, do đồng chí Khương Thanh Long Bí thư chi bộ - Giám đốc BQL Vườn quốc gia Tà Đùng chủ trì, triển khai với sự tham gia đầy đủ của hơn 30 Đảng viên trong chi bộ. 

Ảnh1

Mục đích của Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhằm giúp Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững nội dung văn kiện, nhất là nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nâng cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Chi bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đơn vị.

Trong buổi chiều ngày 01/8, các đại biểu được nghe đồng chí Khương Thanh Long truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ảnh2

Ngày 02/8 đồng chí Khương Thanh Long truyền đạt 2 chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở đảng và nâng cao chất lượng, đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Khương Thanh Long Bí thư chi bộ đánh giá cao những kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị.

Ảnh3

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương năm sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Bài, ảnh Phan Văn Sự – VQG Tà Đùng

 

Fanpage

Bản Đồ

 

THAM_KHẢO_-_CDS1.jpg

 

banner tinh daknong

 bannercuc 

chi-cuc-kiem-lam

  

cuc-kiem-lam

 

images

Vườn Quốc Gia Tà Đùng

 

Cơ quan quản lý: Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng

Giấy phép: Số 158/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2021

Chịu trách nhiệm về nội dung: Ông Khương Thanh Long - Giám đốc - Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Email: [email protected]

Fanpage: Facebook.com/vuonquocgiatadung.vn

 

Thống kê truy cập